ak&ak kancelaria prawna w Warszawie
scroll down

Szybki kontakt telefoniczny: 507 384 980

Kancelaria

Dostrzegając różnorodność potrzeb naszych Klientów oferujemy zarówno doraźną pomoc prawną, jak i kompleksową obsługę. Świadczymy obsługę prawną przedsiębiorców oraz osób fizycznych, zapewniając kompleksowe doradztwo na każdym etapie. Nasi Klienci mogą liczyć na pełne zainteresowanie, rzetelność, czytelność języka oraz dobrą komunikację.

Świadczymy obsługę prawną we wszystkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno działalności prowadzonej przez osoby fizyczne, jak i spółki, m.in.w zakresie:

- konsultacji prawnych

- sporządzania wszelkiego rodzaju pism, w tym pism procesowych 

- sporządzania umów, statutów , regulaminów, porozumień, ugód

- opiniowania i analizy umów

- prowadzenie negocjacji

- sporządzania opinii prawnych

- reprezentacji przed sądem

- windykacji należności

- zakładania spółek, fundacji, stowarzyszeń

- sporządzania wszelkiego rodzaju dokumentacji do KRS

- likwidacji, przekształcania i podziału spółek

- sporządzanie zmian umów spółek i statutów

- organizacji i obsługi Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników

- organizacji i obsługi posiedzeń zarządów i rad nadzorczych

- bieżącej stałej obsługi prawnej.

 

Klientom indywidualnym - osobom fizycznym zapewniamy obsługę prawną w zakresie:

- konsultacji prawnych

- sporządzania wszelkiego rodzaju pism, w tym pism procesowych 

- sporządzania umów

- sporządzania opinii prawnych

- reprezentacji przed sądem.

 

Co mogą Państwo zyskać korzystając z naszych usług?

Mogą Państwo liczyć na bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych, minimalizację ryzyka prawnego, zabezpieczenie interesów, a przede wszystkim na bezpieczeństwo prawne. 

 

 • Specjalizacje

  Prawo handlowe i gospodarcze

  kompleksowa obsługa przedsiębiorców, sporządzanie i opiniowanie projektów umów, zakładanie , przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek, sporządzanie dokumentacji korporacyjnej, reprezentacja przed sądem

  Prawo cywilne 

  prowadzenie wszelkich spraw z zakresu: ochrony dób osobistych, prawa zobowiązań, rękojmi i gwarancji, dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli, negocjowania i sporządzania umów oraz opinii prawnych, prowadzenia spraw sądowych i reprezentacji w sądzie na każdym etapie postępowania

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  sporządzanie opinii , negocjowanie i sporządzanie wszelkiego rodzaju umów, wypowiedzeń, rozwiązań umów, porozumień, umów o zakazie konkurencji, reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych, sporządzanie odwołań od decyzji ZUS

   

   

  Ochrona danych osobowych

  doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, przygotowanie i wdrożenie dokumentacji, przygotowanie oświadczeń, upoważnień, umów o powierzeniu przetwarzania i zgód

   

   

 • Prawnicy

  Aneta Kułakowska

  Radca Prawny

  członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w roku 2000 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, absolwentka studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie nauk ekonomicznych -  dyscyplina nauki o zarządzaniu, ponadto absolwentka rocznego podyplomowego studium menedżerskiego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz rocznych podyplomowych studiów polskiego i europejskiego prawa spółek w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

   

  Prawnik biznesowy. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i prawie spółek. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, głównie spółek kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym firm oraz reprezentacji klientów w sporach sądowych i pozasądowych. 

  Zajmuje się również prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ochroną danych osobowych. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

  Autorka bloga Zarząd w spółce z o.o.

 • Blog

  Zapraszamy Cię do lektury bloga Zarząd w spółce z o.o. 

   

   

 • Kontakt

  • AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o.
  • z siedzibą w Warszawie
  • 00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8
  • NIP 527-279-01-83 , REGON 366094397
  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • numer KRS 0000653230
  • e-mail: kancelaria@ak-kancelaria.pl
  • tel: 507 384 980
Do góry